Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!

ΣΕΝΑΡΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
« ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ»


ΤΑΞΕΙΣ: Α’ – Β’ ΕΠΑ.Λ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 έτος
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 20
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Καρμπόνη Ελένη (Διατροφολόγος)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

*      Απόκτηση γνώσεων για τον αγροτουρισμό και τους συνεταιρισμούς .
*      Κατανόηση της σύνδεσης του αγροτουρισμού με την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομία σε τοπικό κυρίως επίπεδο και την διατροφή.
*      Εξοικείωση με τις αγροτουριστικές εργασίες.
*      Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με διάφορες αγροτουριστικές εργασίες και με τη δημιουργία αγροτουριστικών προϊόντων.
*      Εξοικείωση με τα εργαλεία εκμάθησης του διαδικτύου (δημιουργία animation, comic κλπ)
*      Ευαισθητοποίηση σε θέματα που συνδέουν το περιβάλλον με αυτό το είδος τουρισμού.
*      Μετάδοση των γνώσεων που απέκτησαν στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον.
*      Αλλαγή στάσεων και τρόπου σκέψης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

Α’ ΦΑΣΗ
(1ο τετράμηνο)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΚΟΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α. Χωρισμός ομάδων
Απόκτηση ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας.
Παιχνίδια διαμόρφωσης ομάδων.
Ανάθεση ρόλων στα μέλη των ομάδων.
Ανάθεση εργασιών στην κάθε ομάδα.
Β.  Θεωρητική υποστήριξη
Κατανόηση εννοιών/ ορισμών και του περιεχομένου του θέματος.
Εύρεση και επεξεργασία πληροφοριών από το διαδίκτυο.
Συζήτηση μεταξύ όλων των μαθητών.
Γ. Δημιουργία blog
Εξοικείωση με την χρήση του διαδικτύου και την ηλεκτρονική επικοινωνία.
Δημιουργία του blog και καταγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται.

Δ. Δημιουργία ερωτηματολογίου

Καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος και όξυνσης της σκέψης.
Κατασκευή διερευνητικού ερωτηματολογίου και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σχετικά με τις γνώσεις των ανθρώπων για τον αγροτουρισμό.
Ε. Δημιουργία comic
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας, φαντασίας, αλλά και εμπέδωση των γνώσεων.
Δημιουργία comic από κάθε ομάδα, βασισμένο στο υπό-θέμα που ανέλαβε.Β’ ΦΑΣΗ
(2ο τετράμηνο)

Ύστερα από την συμπλήρωση του διερευνητικού ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε από τον καθηγητή και απαντήθηκε από τους μαθητές, δομείται η επόμενη φάση ως εξής:


ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΚΟΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α. Επίσκεψη Γυναικείου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού του Νομού ή όμορων Νομών
Απόκτηση γνώσεων για παραδοσιακά τοπικά προϊόντα και επαφή των μαθητών με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των συνεταιρισμών.
Διερευνητικός περίπατος στην περιοχή.
Επίσκεψη στον Συνεταιρισμό.
Συζήτηση με τις κυρίες που ανήκουν σε αυτόν.
Παρατήρηση σε ώρα εργασίας και κατά την παρασκευή διαφόρων προϊόντων.
Β.  Προσομοίωση της λειτουργίας αγροτουριστικού συνεταιρισμού
Εξοικειώνονται με μεθόδους επεξεργασίας, συντήρησης, συσκευασίας, προώθησης και παρουσίασης αγροτουριστικών προϊόντων.
Η κάθε ομάδα ασχολείται με την παραγωγή ενός προϊόντος, την ετικετοποίηση και διακόσμηση.
Γ. Αγροτουριστικές εργασίες
Εξοικείωση με κηπευτικές και άλλες σχετικές  εργασίες στο θερμοκήπιο του σχολείου.
Η κάθε ομάδα ασχολείται με την περιποίηση ή καλλιέργεια ενός συγκεκριμένου σημείου του θερμοκηπίου και του χώρου της αυλής.
Δ. Δημιουργία animation

Εξοικείωση με την χρήση του διαδικτύου και ενδυνάμωση της δημιουργικότητας και άλλων δεξιοτητων.
Συζήτηση μεταξύ των ομάδων και ανταλλαγή συναισθημάτων και ιδεών.
Δημιουργία από όλους μιας κοινής ιστορίας.
Κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με ένα μέρος αυτής της ιστορίας.
Ε. Εκδήλωση
Διάδοση γνώσεων και τόνωση του αισθήματος χαράς, δημιουργίας και ολοκλήρωσης.
Παρουσίαση σε power point της εργασίας των παιδιών.
Προώθηση των προϊόντων που καλλιέργησαν και παρασκεύασαν από τους ίδιους τους μαθητές 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σύνοψη

Ποια δραστηριότητα σου άρεσε περισσότερο?

Η παρασκευή μαρμελάδας/ γλυκών κουταλιού422%
Η δημιουργία σαπουνιών/ αλοιφών1161%
η επίσκεψη στον Γυναικείο Συνεταιρισμό Δράμας317%

Ποια προτιμάς από τις παρακάτω Αγροτουριστικές Δραστηριότητες?

Παρατήρηση οικοσυστήματος739%
Αθλήματα περιπέτειας633%
Πολιτιστικές περιηγήσεις528%

Σε ποιο από τα παρακάτω μαθήματα θα ήθελες να λάβεις μέρος?

Γευσιγνωσίας16%
Οινοποιίας 422%
Γαστρονομίας422%
Κατασκευές Οικοτεχνίας/ Χειροτεχνίας950%

Πόσο ενδιαφέρεσαι να επισκεφτείς μια φάρμα και να φιλοξενηθείς εκεί, παίρνοντας μέρος στις αγροτικές εργασίες?

1: Καθόλου16%
2: Λίγο211%
3: Αρκετά422%
4: Πολύ1161%

Ποιος είναι ο λόγος που θα έκανες αγροτουρισμό?

Μου αρέσουν οι "οικολογικές" διακοπές844%
Βαρέθηκα τις συμβατικές διακοπές317%
Θέλω να ξεφύγω από την πόλη211%
Για να στηρίξω την τοπική οικονομία528%

Σε τι πιστεύεις ότι βοηθάει περισσότερο ο Αγροτουρισμός?

Στην προστασία του περιβάλλοντος317%
Στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς950%
Στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας633%

Το φύλο σου είναι:


Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Αξιολογηση του Προγράμματος Αγροτουρισμός και Γυναικείοι Συνεταιρισμοί

Απαντώντας σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα βοηθήσετε τον καθηγητή σας να οργανώσει τις δραστηριότητες του επόμενου διαστήματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και κάνοντας ακόμη πιο ευχάριστη και δημιουργική την διαδικασία για εσάς τους μαθητές. 

αυτή φώναζε, αλλά εσύ αγρόν αγόραζες!

O Αγροτουρισμός δεν είναι μόνο μια εναλλακτική μορφή διακοπών, αλλά και στάση ζωής. Είναι σαν την φωνή της φύσης που μας φωνάζει να γυρίσουμε στην αγκαλιά της κι εμείς δεν την ακούμε, χαμένοι στον θόρυβο της πόλης!

Απλά πατήστε πάνω στην φωτογραφία.